МАЛЬЧЭЎСКАЯ Алена Аляксандраўна – старшы выкладчык кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі

У 2010 годзе скончыла факультэт журналістыкі Інстытута журналістыкі БДУ, пасля аспірантуру на кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі Інстытута журналістыкі БДУ.
Сфера навуковых інтарэсаў: тэатральная крытыка, тэатральная журналістыка, тэатразнаўства, дакументалістыка, жанравыя трансфармацыі ў літаратуры і журналістыцы. Чытае курсы: «Мастацкая публіцыстыка», «Літаратурна-мастацкія часопісы Беларусі», «Феномен літаратурна-мастацкага часопіса ў сістэме сучасных СМІ».

Працавала ў часопісах «Бярозка», «Нёман», газеце «Літаратура і мастацтва». Цяпер галоўны рэдактар літаратурна-мастацкага часопіса «Полымя». Актыўна выступае ў розных СМІ як тэатральны крытык. Калумніст часопіса “OnAir”.

Асноўныя публікацыі:
1. Трансформация жанра рецензия // Веснік БДУ. Сер.4. – 2011. – №1.– С. 74–78.
2. Структура и жанровая принадлежность современной рецензии // Журналістыка-2011: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 13-й навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю БДУ. – Мінск: БДУ, 2011. – 435 с. – С. 385–382.
3. Дакументальная драматургія ў тэатры // Полымя. – 2012. – №12. – С. 77–81.
4. Жанры и методы журналистики в современном театральном процессе // СМИ и современная культура. К 90-летию заслуженного деятеля науки Республики Беларусь, доктора филологических наук, профессора Ефросиньи Леонидовны Бондаревой. Сб. научн. трудов. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – 618 с. – С. 361–364.
5. Синтез жанров журналистики и театра: от «Синей блузы» к театру.doc // Трансформация жанров в литературно-художественной критике. Сб. научн. трудов. Вып.4. – Минск: БГУ, 2013. – 159 с. – С. 64–70.

Кантакты: тэл. +375-17-259-70-23 (кафедра)

Вверх