Дата создания: 27 мая 1998 г.

Заведующий кафедрой: Саенкова Людмила Петровна, кандидат филологических наук, доцент

 

4 лістапада студэнткі 1 курса 9 групы спецыяльнасцi "Літаратурная работа (творчасць)" разам з выкладчыкам кафедры лiтаратурна-мастацкай крытыкi Наталляй Васiльеўнаў Кузьмiч наведалi Беларускі дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры

З 28 кастрычніка па 2 лістапада 2019 года па выніках заключнага этапу алімпіяды школьнікаў «Расія і Беларусь: гістарычная і духоўная агульнасць» каманда Мінскай вобласці, адным з трэнераў якой быў дацэнт кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі, кандыдат філалагічных навук Уладзімір Анатольевіч Капцаў, заваявала 5 дыпломаў і атрымала дыплом III ступені ў камандных спаборніцтвах.

26 кастрычніка выкладчыкі кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі Кузьміч Наталля Васільеўна, Лакцевіч Кацярына Вячаславаўна і Гіргель Дар'я Мікалаеўна ўзялі ўдзел у якасці членаў журы секцыі "Філалогія" ў межах XXII конкурсу работ даследчага характару навучэнцаў устаноў адукацыі Мінскай вобласці.

 Кацярыне Вячаславаўне Лакцевіч прысуджана ступень філалагічных навук. Віншуем! Зычым натхнення, плённых навуковых і творчых пошукаў!

 Кінаклуб "Фруза" аднавіў працу. Сачыце за абвесткамі!

 11 кастрычніка 2019 г. прайшла творчая сустрэча з паэтам, музыкам, перакладчыкам Уладзем Лянкевічам

 

Загадчык кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі, кандыдат філалагічных навук Саянкова-Мяльніцкая Людміла Пятроўна распавяла пра медыйны кластар культурнай скіраванасці, які пачне дзейнічаць на факультэце журналістыкі

Вышел очередной номер студенческой газеты "Закулисье".

По результатам Финала I Международного первенства «Качество образования – 2018» (Россия, Москва; 14.01.2019):

- студентка 3 курса (специальность "Литературная работа. Творчество")  Емельянова А.В. получила ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ за научную работу «Художественный перевод как интерпретация» (на материале перевода А. Александровичем поэмы «Руслан и Людмила» А. Пушкина). Научн. рук. - ст. преп. Е.В.Локтевич;

-  студентка 3 курса (специальность "Литературная работа. Творчество")  Костевич   Е.Ю. награждена ДИПЛОМОМ I СТЕПЕНИ за научную работу «Авторские стратегии в создании образной структуры художественного текста» (на материале повестей «Вий» и «Нос» Н. В. Гоголя) и ДИПЛОМОМI СТЕПЕНИ за творческую работу «Дыхание деревни». Научн. рук. - ст. преп. Е.В.Локтевич;

- студентка 2 курса (специальность "Печатные СМИ") Кричевская В.А. получила ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ за творческую работу «Фотография» и ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ за творческую работу «Рана». Научн. рук. - ст. преп. Е.В.Локтевич.

Навуковая работа магістранткі Тачыцкай Надзеі Аляксандраўны "Беларуская арт-журналістыка: тэматычны кантэнт, жанравыя асаблівасці, класіфікацыя", выкананая пад кіраўніцтвам Саянковай Людмілы Пятроўны, атрымала другую катэгорыю на Рэспубліканскім конкурсе навуковых работ студэнтаў.

Новости кафедры литературно-художественной критики new!

Кафедра літаратурна-мастацкай крытыкі адзначыла сваё 20-годдзе 

Вучэбная газета студэнтаў спецыяльнасці "Літаратурная работа" "Завтрак на траве" (май 2018 г.) 

Количество штатных преподавателей: 23 преподавателя, среди которых 1 доктор наук, 13 кандидатов наук, 1 профессор, 11 доцентов.

Общая информация: Главной задачей кафедры литературно-художественной критики является подготовка высококвалифицированных специалистов для создания литературной основы в различных видах литературно-художественного творчества: литературно-художественной критике, прозе, поэзии. Квалификация будущих специалистов позволит им работать в литературной и журналистской областях творческой деятельности.

Научные направления: 

стратегии средств массовой информации в формировании гуманитарной культуры общества, авторские стратегии в современной литературно-художественной критике, медиакритика как ценностно-ориентирующий фактор в деятельности СМИ, стратегии СМИ в репрезентации культуры и искусства в условиях индустриализации культуры, личность критика в формировании культурного пространства.

Отчет по НИР за 2018 год кафедры литературно-художественной критики

Тема научно-исследовательской работы кафедры на 2018-2022 гг.:

"Современные стратегии средств массовой информации в репрезентации культуры и искусства".

Предметом научных исследований кафедры литературно-художественной критики (первой заведующей стала доцент Л. П. Саенкова) является литературно-художественная критика, вопросы культуры в СМИ.list  На кафедре созданы творческие мастерские для будущих обозревателей культуры, кинокритиков, театральных и литературных критиков, критиков изобразительного искусства. Здесь работают авторитетные специалисты, известные критики в области разных видов искусства: литературы, театра, живописи, кино –  Л. П. Саенкова-Мельницкая, Г. Б. Богданова. Среди преподавателей кафедры не только известные ученые-теоретики, но и практики – редакторы специализированных изданий, обозреватели по культуре.
    Центром творческого единства студентов, которые проявляют интерес к искусству, был кружок “Крытык”, потом ставший студенческой научно-исследовательской лабораторией. На протяжении многих лет силами ее участников выпускались специализированные учебные газеты, на страницах которых в самых разных жанрах появлялись студенческие материалы об искусстве. Уже много лет кафедра литературно-художественной критики выпускает уникальное издание – ежегодный альманах студенческого литературно-художественного творчества “Аўтограф” (вышло уже более 20 номеров, большая часть которых была подготовлена под руководством профессора Е. Л. Бондаревой). Имена многих студентов, которые впервые появились на страницах этого издания, сегодня – гордость белорусской культуры: Иван Чигринов, Иван Пташников, Борис Саченко, Анатоль Вертинский, Игорь Добролюбов и др.

 

orlovaСтуденты-участники лаборатории (под руководством доцента В. А. Капцева) также занимаются подготовкой номеров литературно-художественной газеты “Перья”. К выходу некоторых номеров были приурочены мастер-классы известных белорусских писателей, творческие встречи.trudy     Кафедра обеспечивает преподавание дисциплин гуманитарно-культурологического профиля: “Литературно-художественная критика”, “Культурология”, “История искусств”, “Белорусская литература”, “Русская литература”, курсы по профилю – “Театральный критик”, “Кинокритик”, “Литературный критик”, “Критик изобразительного искусства”.

"Завтрак на траве". Декабрь 2016 г. Газета подготовлена студентами 1 курса 8 группы (специальность «Литературная работа») под руководством кандидата филологических наук, доцента Л. П. Саенковой

Время. Искусство. Критика: к юбилею заслуженного журналиста Республики Беларусь, театрального критика, доктора филологических наук, профессора Татьяны Дмитриевны Орловой: Сб. научных работ/ под общей ред. канд. филол. наук, доцента Л. П. Саенковой. – Минск: Изд-во БГУ, 2010. СКАЧАТЬ!


 

Преподаватели кафедры:
Саенкова Людмила Петровна – заведующий кафедрой, кандидат филологических наук
Гиргель Дарья Николаевна – старший преподаватель кафедры
Дробеня Федор Валентинович – доцент кафедры, кандидат филологических наук, доцент
Капцев Владмир Анатольевич – доцент кафедры, кандидат филологических наук, доцент
Ковалевский Артем Николаевич – старший преподаватель кафедры
Кузьмич Наталья Васильевна – доцент кафедры, кандидат филологических наук, доцент
Локтевич Екатерина Вячеславовна, – старший преподаватель кафедры, кандидат филологических наук
Лысова Наталья Богдановна – доцент кафедры, кандидат филологических наук, доцент
Лясецкая Татьяна Эдуардовна – старший преподаватель кафедры
Пранович Татьяна Ивановна – старший преподаватель кафедры
Чеснок Ирина Чеславовна – доцент кафедры, кандидат филологических наук

Преподаватели-совместители:
Богданова Галина Борисовна – старший преподаватель кафедры
Бурделева Ирина Алексеевна – доцент кафедры, кандидат филологических наук, доцент
Губская Ольга Николаевна – доцент кафедры, кандидат филологических наук, доцент
Зубченок Наталья Анатольевна – доцент кафедры, кандидат филологических наук, доцент
Ковалева Наталья Николаевна – доцент кафедры, кандидат филологических наук, доцент
Максимович Валерий Александрович – профессор, доктор филологических наук
Перегудова Людмила Ивановна – доцент кафедры
Развадовская Наталья Анатольевна – доцент кафедры, кандидат филологических наук, доцент
Сержант Наталья Леонидовна – доцент кафедры, кандидат филологических наук, доцент
Точицкая Надежда Александровна – преподаватель
Тимошик Лариса Ивановна – старший преподаватель кафедры
Шарангович Наталья Васильевна – доцент кафедры

Дисциплины, закрепленные за кафедрой

Название дисциплины

Курс

Семестр

 Основы литературно-художественного творчества

Дысцыпліна разглядае літаратурна-мастацкую творчасць як адну з форм духоўна-пераўтваральнай дзейнасці ў грамадстве. Прадмет дазваляе навучыцца абгрунтавана і комплексна ставіцца да твораў прыгожага пісьменства, прымяняць атрыманыя веды на практыцы, арыентавацца ў разнастайнасці відаў літаратурных твораў, мець уяўленні пра стылі і жанры, сур’ёзна і ўдумліва разважаць і выказвацца аб сучасным літаратурна-мастацкім працэсе, улічваючы традыцыі як айчыннай, так і сусветнай літаратуры, а таксама тэндэнцыі сучаснай метадалогіі стварэння літаратурных твораў.

1

1

 

 

Методология анализа текста

 Дадзеная дысцыпліна разглядае мастацкі тэкст як эстэтычны феномен і як шматузроўневую мастацкую сістэму, вывучае яго камунікатыўную структуру. Прадмет садзейнічае ўдасканальванню навыкаў даследавання літаратурнага твора, прадугледжвае паглыбленае вывучэнне методыкі інтэрпрэтацыі мастацкага тэксту, засваенне прынцыпаў аналізу літаратурна-мастацкіх перыядычных выданняў,  стварэнне аналітычных работ розных жанраў. 

1

1

 

 

Теория литературы

Дысцыпліна знаёміць з асноўнымі паняццямі тэорыі літаратуры. У працэсе навучання студэнты знаёмяцца з асаблівасцямі асноўных родаў літаратуры: эпасу, лірыкі і драмы; вывучаюць такія паняцці, як тэма і ідэя твора, канфлікт і калізія, змест і форма. Вывучаюцца заканамернасці развіцця літаратуры, генезіс літаратурнай творчасці, а таксама культурная традыцыя. 

1

2

 

 

Киносценарное творчество и современный маркетинг 

Дысцыпліна дазваляе авлодаць тэорыяй і практычнымі ўменнямі стварэння  літаратурнага сцэнарыя. Вывучаюцца таксама маркетынгавыя стратэгіі ў  прасоўванні, экранным увасабленні і рэалізацыі на тэлеканалах. 

 

1

1

 

 

Современное киноискусство и фестивальное движение

Дысцыпліна садзейнічае разуменню асаблівасцяў развіцця сусветнага кінематографа; авалоданню навыкамі аналіза твораў кінамастацтва розных стыляў і жанраў; асэнсоўванню культуралагічнай, эстэтычнай, ідэалагічнай функцый сучаснага кінематографа; разуменню мастацкіх пошукаў і адкрыццяў у галіне кінамастацтва. На працягу вывучэння дысцыпліны студэты аналізуюць сюжэтна-тэматычны кантэнт, вобразна-выразныя сродкі, асаблівасці стылю жанравага і аўтарскага кінематографа, арыентацыю ў развіцці сучаснай мастацкай мовы кінаэкрана.

 

1

2

 

 

 Беларуская літаратура

Дысцыпліна ставіць мэтай вылучыць і засвоіць заканамернасці літаратурнага працэсу  на гісторыка-культурным фоне; асэнсаваць ролю пісьменнікаў, паэтаў, драматургаў дадзенага перыяда ў развіцці беларускай культуры.  На працягу вывучэння дысцыпліны студэнты знаёмяцца з узорамі айчыннага пісьменства розых жанраў і стыляў.

1, 2, 3

2, 3, 4, 5

 

 

Русская литература

Фарміруецца ўяўленне пра асаблівасці станаўлення і развіцця літаратурнага працэсу з часу прыняцця хрысціянства на Русі да пачатку XXI стагоддзя,  яго асноўных этапах і перыядах, найважнейшых заканамернасцях і тэндэнцыях, а таксама выпрацоўваюцца навыкі літаратуразнаўчага аналізу.

1, 2, 3

2, 3. 4, 5, 6

 

 

Философия искусства

Дысцыпліна фарміруе цэласнае бачанне і разуменне свету мастацтва, які мае сваю асаблівую сутнасць і спосабы існавання, таксама працэсаў, якія адбываюцца ў мастацтве сёння. Само мастацтва вывучаецца як эстэтычны феномен. Разглядаюцца сэнс мастацтва ў класічнай эстэтыцы, мастацтва і тэхнагенная цывілізацыя, прырода мастацтва, асноўныя прынцыпы мастацтва, асноўныя тэарэтычныя падыходы да разумення прыроды мастацтва, мастацтва і гульня, элітарнае і масавае ў мастацтве, мастацтва ў сістэме культуры, роля мастацтва ў трансляцыі культурнай традыцыі. XX стагоддзе, радыкальныя метамарфозы мастацтва.

2

3

 

 

Основы творческой деятельности литературного работника

Дысцыпліна прадугледжвае ўдасканаленне навыкаў даследавання літаратурнага твора, засваенне галоўных прынцыпаў і асноў літаратурнага майстэрства, развіццё літаратурных здольнасцей і талентаў студэнтаў. Вывучаюцца прынцыпы стварэння мастацкага тэксту, праца над стылем твора, пісьменніцкія тэхнікі.

2

3, 4

 

 

Национальные ценности в экранной культуре

Разглядаюцца ўплыў розных відаў і жанраў кінематографа і іх геаграфічнай, культуралагічнай і тэматычнай разнастайнасці на фарміраванне нацыянальных каштоўнасцей, а таксама адваротная з’ява, калі самыя адметныя нацыянальныя рысы знаходзяць свае праявы ў кінематографічных формах.

 

2

3

 

 

Літаратурна-мастацкая крытыка

Падчас вывучэння дысцыпліны студэнты атрымліваюць навыкі абгрунтавана і комплексна ацэньваць творы мастацтва і прыгожага пісьменства, арыентавацца ў разнастайнасці іх відаў, мець уяўленні пра стылі і жанры, сур’ёзна і ўдумліва разважаць і выказвацца аб сучасных працэсах у галіне літаратурна-мастацкай творчасці, улічваючы традыцыі айчыннай крытычнай думкі і тэндэнцыі сучаснага мастацтва розных відаў.

2, 3

4, 5, 6

 

 

Культурология

Дысцыпліна прадугледжвае выпрацоўку светапоглядных перадумоў для разумення сутнасці культуры і культурнай дзейнасці чалавека, павагі да культур розных народаў і выхаванне пачуцця патрыятызму на аснове ведання сваёй роднай культуры, усведамлення сябе суб'ектам культурнай творчасці.

2, 4

3, 4, 7

 

 

История искусств

Выпрацоўваюцца эстэтычныя навыкі для разумення эвалюцыі развіцця мастацкай культуры, авалодання метадалагічнымі і светапогляднымі прынцыпамі даследавання твораў розных відаў мастацтва, асэнсавання асаблівасцяў мастацкіх стыляў, вызначэння шматстайных эстэтычных сувязей паміж мастацкімі феноменамі розных эпох. 

3

6

 

 

Информационные ресурсы артосферы

 

 

3

5

 

 

Міф і культура

Фарміруюцца веды тэарэтычных палажэнняў навукі аб міфе, здольнасці да яго распазнання ў сучаснай літаратуры, кінематографе, паўсядзённых прамовах, сродках масавай камунікацыі. Вывучаецца філасофія міфа: канцэптуальныя і метадалагічныя падставы тэарэтычнага аналізу міфа; міф і міфалагічнае светаўспрыманне; міф і сумежныя вобласці ведаў; міфалагічны хранатоп; міфарэлігійныя асновы культурстваральнасці; эвалюцыя міфалагічнай метамарфозы: ад класічных да сучасных формаў міфа; прырода як сродак рэпрэзентацыі міфа; міф і рытуал у дыяхраніі і сінхроннасць культуры; міфасемантыка ўсходнеславянскага фальклору; міф у мастацтве: станаўленне міфічных вобразаў; малітычныя міфы; міф і масавая культура.

3

5, 6

 

 

Интертекстуальность художественного текста

Вывучаецца феномен інтэртэкстуальнасці і яго праявах ў сучаснай культуры, вызначаецца яго стылявая і жанравая трансфармацыя ў літаратурных, літаратурна-крытычных тэкстах. Вывучаюцца пераемнасць літаратурных традыцый, эвалюцыя адносін да тэксту як складанай цэласнасці, сацыякультурная сітуацыя пачатку XXI стагоддзя: ад «пост-» да «прота-», тыпалагічныя рысы постмадэрнізму ў сучасным грамадска-культурным кантэксце; культуралагічная абумоўленаць павелічэння інтэртэкстуальных даследаванняў "універсальнага" тэксту, тэарэтычныя асновы феномену інтэртэкстуальнасці, філасофскія падыходы і канцэпцыі: Р. Барт, Ю. Крысцева, М. Бахцін, І. Хасан; нтэртэкстуальнасць як інтэлектуальная гульня і маркетынгавы ход у літаратуры: У. Эка, М. Павіч, М. Кундэра, і інш. Функцыі інтертэкста ў мастацкім і літаратурна-крытычных тэкстах; спосабы фарміравання інтэртэкстуальнага мыслення ў сучаснай крытыцы; рэцэпцыя постмадэрнізму і маскульт; інтэртэкстуальнасць як феномен масавай свядомасці. інтэртэкстуальнасць і гіпертэкставая культура. Узаемадзеянне медыятэксту і інтэртэкста; трансфармацыя жанру і стылю ў сучасным інтэрв'ю, эсэ, рэцэнзіі.

3

5

 

 

Псіхалогія крэатыўнага пісьма

Дысцыпліна дае ўменне працаваць над стварэннем і інтэрпрэтацыяй мастацкіх тэкстаў з улікам уплыву індывідуальна-псіхалагічных асаблівасцей аўтара і рэцыпіента на ўспрыняцце твора. Вывучаецца паняцце і гісторыя крэатыўнасці, тэхнікі актывізацыі творчага патэнцыялу чалавека, спосабы арганізацыі творчага працэсу, сучасныя тэхнікі крэатыўнага пісьма, падыходы псіхалагічнай школы да разгляду мастацкіх тэкстаў, сувязь крэатыўнасці з асабістымі якасцямі і ўнутранай ды знешняй матыацыяй аўтара, уплыў псіхалагічных фактараў на фарміраванне ўласнага пісьменніцкага стылю.

3

5

 

 

Музыкальная культура и СМИ

Дысцыпліна фарміруе ўстойлівыя уяўленні аб прынцыпах узаемадзеяння музычнай культуры і СМІ, значэнні музычнай крытыкі і журналістыкі ў развіцці музычнай культуры. Вывучаюцца роля СМІ ў развіцці музычнай культуры, музычная падзея і прынцыпы яе адлюстравання ў розных відах СМІ, стылёвая палітра музыкі ў люстры сучаснай музычнай крытыкі, выканальніцкае майстэрства і інтэрпрэтацыя, асаблівасці асвятлення фольк-канцэртаў, выкананняў старадаўняй музыкі; сольны канцэрт: крытэрыі ацэнкі; публікацыі пра музычныя спектаклі; песня, кліп, магнітаальбом: прафесійны падыход; разнавіднасці маладзёжнай музычнай культуры; музычныя фестывалі і конкурсы ў Беларусі; дзейнасць творчых саюзаў у галіне музыкі; асаблівасці стасункаў з музыкантамі.  

3

5

 

 

Мировое кино и фестивальное движение 

Фарміруецца ўяўленне аб гістарычных умовах станаўлення кінакультуры ў свеце, нацыянальных асаблівасцях кінематографа, аб працэсе фарміравання мовы мастацтва кіно, аб заканамернасцях узнікнення і існавання сістэмы кінапракату і фестывальнага руху. 

3

5

 

 

Менеджмент и маркетинг в современной культуре

Даецца ўяўленне аб тым, як у рынкавых умовах развіваюцца розныя віды культуры і мастацтва на аснове ведаў заканамернасці фарміравання і функцыянавання сістэм каштоўнасцяў. Вывучаюцца характар ​​эканамічных адносін у культуры; даследаванне культурнай прасторы Беларусі; сфера культуры як крыніца адукацыі, турызму, індустрыі забаў; культура і яе фінансавае забеспячэнне; тэхналогія фандрайзінг; мецэнацтва; свабоднае прадпрымальніцтва ў культуры.

 

3

6

 

 

Мастацкі пераклад асобных відаў літаратуры

Студэнты вучацца прафесійна працаваць над мастацкім перакладам, ведаюць прынцыпы работы перакладчыка, у першую чаргу, перакладчыка прозы, паэзіі і драматургіі.

3

6

Культурастваральная дзейнасць у сучаснай медыяпрасторы

Дысцыпліна дае разуменне культурастваральнай функцыі СМІ як люстэрка культурнага жыцця і ўдзельніка культурнага працэссу, а таксама арганізатара дыялогу паміж творцамі і гледачамі. Спасцігюцца асаблівасці арганізацыі працы сайтаў і парталаў, прысвечаных культуры. Студэнты ўсведамляюць спецыфіку розных відаў, родаў і жанраў мастацкай творчасці і варыянтаў іх асвятлення ў СМІ

3

6

Документальный экран и публицистика

Дысцыпліна дае разуменне законаў жанру, паглыбленне навыкаў даследавання дакументальнага кіно; засваенне прынцыпаў аналізу публіцыстычных твораў, разуменне сучасных працэсаў  кіна- і тэлепубліцыстыкі і яе ўплыву на фарміраванне грамадскай свядомасці.

3

6

 Музыкальная культура и СМИ

Дысцыпліна фарміруе ўстойлівыя ўяўленні аб прынцыпах узаемадзеяння музычнай культуры і СМІ, значэнні музычнай крытыкі і журналістыкі ў развіцці музычнай культуры.

3

6

     

 Феномен литературно-художественного журнала в системе современных СМИ

Студэнты знаёмяцца з сістэмай літаратурна-мастацкіх выданняў, асноўнымі этапамі яе ўзнікнення і станаўлення, а таксама ва ўмовах функцыянавання сучаснасці. Атрымліваюць  уяўленне пра літаратурна-мастацкае выданне як унікальную з’яву сучаснай медыяпрасторы і практычныя навыкі для стварэння тэкстаў для гэтага тыпу выданняў.

4

7

Профессиональное мастерство

Адбываецца засваенне спецыфікі творчай дзейнасці журналіста і тэхналогіі стварэння мастацка-публіцыстычных твораў.

4

7

Современный литературный процесс

Адбываецца паглыбленне ведаў студэнтаў пра сучасную літаратурную сітуацыю, пра непасрэдны уплыў на яе сучаснага сацыякультурнага кантэксту, а таксама пра ўзаемаўплыў літаратуры, літаратурнай крытыкі і журналістыкі.

4

7

 СМИ и современная культура

Фарміруецца разуменне стандартаў, творчага своеасаблівасці, індывідуальнага праявы пішучага аб прафесійнай культуры. Вывучаюцца прынцыпы адбору матэрыялу пра культуру і іх падача, крыніцы атрымання звестак., метады і прыёмы работы над тэкстамі пра культуру, структура творчага працэсу. Адбываецца даследаванне творчай лабараторыі дзеяча культуры.

4

7

Медиакритика 

Даецца ўяўленне аб медыякрытыцы як пазнавальна-арыентаванай дзейнасці, як асаблівым сродку журналістскай крытыцы сродкаў масавай інфармацыі. Выяўляюцца суадносіны і сутнасць паняццяў “медыяжурналістыка” і “медыякрытыка”.

4

7

Современный кинопроцесс и кинокритика

Студэнты атрымліваюць разуменне асаблівасцяў развіцця сусветнага кінематографа і ролі кінакрытыкі ў яго асвятленні; авалоданне навыкамі аналіза твораў кінамастацтва розных стыляў і жанраў; асэнсоўванне культуралагічнай, эстэтычнай, ідэалагічнай функцый сучаснага кінематографа. Разуменне мастацкіх пошукаў и адцкрыццяў у галіне кінамастацтва, аналіз сюжетна-тэматычнага кантэнта, вобразна-выразных сродкаў, асаблівасцяў стылю жанравага і аўтарскага кінематографа, арыентацыя ў развіцці сучаснай мастацкай мовы кінаэкрана.

Зарубежная литература

4

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Основные учебные пособия, разработанные на кафедре:

Орлова Т. Д. Театральная журналистика. Теория и практика.: В 2 ч. – Мн.: БГУ, 2001 – 2002. – Ч. 1. – 146 с.; Ч. 2. – 139 с.

Сучасныя тэндэнцыі літаратурна-мастацкай крытыкі: тэорыя, практычны вопыт / Бондарава Е. Л., Арлова Т. Д., Саянкова Л. П. і інш. – Мн.: БДУ, 2002. – 114 с.

Саенкова Л. П. Массовая культура: Эволюция зрелищных форм. – Мн.: БГУ, 2003. – 123 с.

Саенкова Л. П. 9 1/2 недель "Лістапада": из опыта крит. обозрения Междунар. кинофестиваля (1994–2002 гг.). – Мн.: Ковчег, 2003. – 98 с.: ил.

Бондарева Е. Л. Освещение литературы и искусства в СМИ: Курс лекций. – Мн.: БГУ, 2004. – 119 с.

Саенкова Л. П. История искусств: конец XIX – первая половина ХХ века: Конспект лекций. – Мн.: БГУ, 2004. – 87 с.

Орлова Т. Д. Теория и методика журналистского творчества. Ч. 1: Учебное пособие. – Мн.: ЗАО "Современные знания", 2005. – 120 с.

Виды литературно-художественной критики: опыт историко-теореического обзора: Сб. науч. ст. / Под общ. Ред. Л. П. Саенковой. – Мн.: БГУ, 2005. – 138 с.

Орлова Т. Д. Культура и бизнес (в публикациях отечественной прессы): Курс лекций. – Мн., 2005. – 188 с.

Произведение искусства - предмет анализа критика. Сборник научных трудов. Вып. 1. Мн. – 2009.

Время. Искусство. Критика. Сборник научных трудов. Вып. 2. – Мн., 2010.

Массовая культура и журналистика: сборник научных трудов. – Вып. 3. – Мн., 2012.

Трансформация жанров в литературно-художественной критике: сборник научных трудов. Вып.4 / редкол.: Л.П. Саенкова (гл. ред) [и др.]; под ред. Л.П. Саенковой. Минск: БГУ, 2013. – 170 с.

Литературно-художественная критика в современном интернет-пространстве: сборник научных трудов. Вып.4 / редкол.: Л.П. Саенкова (гл. ред) [и др.]; под ред. Л.П. Саенковой. Минск: БГУ, 2016. – 128 с.

Медийный образ автора: от мифотворчества к пиар-имиджу: сборник научных трудов. Вып. 6/ редкол.: Л.П. Саенкова (гл. ред) [и др.]; под ред. Л.П. Саенковой. − Минск: БГУ, 2017.

Лаборант: Кожушко Екатерина Ивановна, ул. Кальварийская, 9, комн. 319 +375-17-259-70-23.

Заведующий кафедрой: Саенкова-Мельницкая Людмила Петровна

ул. Кальварийская, 9, комн. 318, тел. +375-17-259-70-24.

Вверх