Previous Next Play Pause
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...

Максимович Валерий Александрович, профессор, доктор филологических наук

Адукацыя:  філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці “Беларуская і руская мова і літаратура” (1989 г.). У 1989 – 1992 гг. з’яўляўся аспірантам кафедры беларускай літаратуры філалагічнага факультэта БДУ.

Прафесійная дзейнасць:

Педагагічную працу распачынаў ў Зарэчанскай базавай школе Лагойскага раёна. Са снежня 1992 па верасень 2003 год працаваў на кафедры беларускай літаратуры БДУ. У 1996 годзе выконваў абавязкі намесніка дэкана філалагічнага факультэта згаданай установы. З кастрычніка 2003 па студзень 2006 года займаў пасаду прарэктара, першага прарэктара па выхаваўчай і арганізацыйнай рабоце Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Са студзеня 2006 па люты 2008 выконваў абавязкі дырэктара Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы НАН Беларусі. З лютага 2008 па студзень 2010 гг. выконваў абавязкі намесніка дырэктара Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. У дадзены час выконвае абавязкі намесніка дырэктара па навуковай рабоце Інстытутафіласофіі НАН Беларусі і па сумяшчальнітве выкладае на кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі.

Тэма дысертацыі, год абароны:

У 1993 годзе абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму “Паэзія “Узвышша: эстэтыка слова і асаблівасці паэтычнага майстэрства”. 

У 2002 годзе абаронена доктарская дысертацыя “Тэндэнцыі мадэрнізму ў эстэтычнай ідэнтыфікацыі беларускай літаратуры пачатку ХХ ст.”.

Дысцыпліны, якія выкладае:

“Беларуская літаратура к. ХІХ-20-х гг. ХХ стст.”

Узнагароды:

За высокія дасягненні ў працы на пасадзе першага прарэктара Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, актыўны ўдзел ў грамадскім жыцці раёна ўзнагароджаны Ганаровай граматай Адміністрацыі Першамайскага раёна (2005). Узнагароджаны таксама лістом з Падзякай ад Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (2006), граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь за якасную і своечасовую падрыхтоўку вучэбных выданняў для 11-гадовай агульнаадукацыйнай сярэдняй школы (2009), граматай Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь за значны ўклад у развіццё сацыякультурнай і навукова-адукацыйнай сферы сучаснага грамадства, шматгадовую плённую навуковую працу па аднаўленні, сістэматызацыі і папулярызацыі літаратурнай спадчыны беларускага народа, папулярызацыю беларускага мастацтва (2011), граматай Саюза пісьменнікаў Беларусі (2012), граматай Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі (2012), Лістом з падзякай ад Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі (2012), дыпломам лаўрэата конкурса за кнігу “Шляхам спазнання існасці: літаратурны працэс другой паловы ХIХ – пачатку ХХIстагоддзя ў постацях” (2012).

Лаўрэат прэміі НАН Беларусі (2003), стыпендыят Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (2007). Дэлегат I з’езда вучоных Беларусі, удзельнік ХIV Міжнароднага з’езда славістаў (Охрыд, 2008).

Агульная колькасць навуковых публікацый: больш за 150.

 

Манаграфіі: 

 1. “Беларускі мадэрнізм: эстэтычная самаідэнтыфікацыя літаратуры пачатку ХХ стагоддзя” (Мн., 2001. – 228 с.)
 2. “Нацыянальны космас класікі: дыялог традыцый і наватарства ў творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа” (Мн., 2008. – 320 с.)
 3. “Шляхам спазнання існасці: літаратурны працэс другой паловы XIX– пачатку XXIст. у постацях” (Мн., 2011. – 239 с.).

 Дапаможнікі і вучэбныя дапаможнікі для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў

 1. “Эстэтычныя пошукі ў беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя” (Мн., 2000. – 351 с.)
 2. “Беларуская літаратура першай трэці ХХ стагоддзя” (Мн., 2006. – 424 с.).

 

Артыкулы:

 1. Максимович В.А. Креативный потенциал личности в субстанциировании традиции и становлении национального эстетического канона // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе / [Сетевой журнал]. – Выпуск 3 (13), июль-сентябрь 2016. – С.-Петербур
 2. Максимович В.А. Личность как созидающий субъект культурной традиции // Интеллектуальная культура Беларуси: управление знаниями в контексте задач социально-экономической модернизации. – Минск, 2016. – С. 115-117
 3. Максимович В.А. Коммуникация и творчество как формообразующие факторы духовной жизни общества // Вестник МГИРО. Научно-методический журнал. – 2016. – № 2 (25), февраль–март. – с. 25–29
 4. Максимович В.А. Феномен «пограничности» в кросс-культурном диалоге национальных литератур // Интеллектуальный капитал и потенциал Республики Беларусь. - Минск: Белар. навука, 2015. – с. 288–303

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Лысова Наталья Богдановна, доцент кафедры, кандидат филологических наук, доцент.

Часнок Ірына Чаславаўна, кандыдат філалагічных навук, выкладчык кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі

Адукацыя: філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура” (2013 г.), магістратура БДУ па спецыяльнасці “Літаратуразнаўства” (2014 г.), аспірантура (2018 г.).

Прафесійная дзейнасць: працавала настаўнікам у ДУА “Сярэдняя школа № 161 г. Мінска”, малодшым навуковым супрацоўнікам філіяла Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры “Музей-дача Васіля Быкава”, выкладчыкам кафедры тэорыі і метадалогі журналістыкі ІЖ БДУ.

З 2017 г. – супрацоўніцтва з факультэтам павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі факультэта журналістыкі БДУ.

Тэма кандыдацкай дысертацыі, год і месца абароны, прозвішча навуковага кіраўніка: «Наратыўныя стратэгіі ў творах Максіма Гарэцкага і Кузьмы Чорнага» 2018 г., філалагічны факультэт БДУ , г. Мінск, навук. кір. – доктар філалагічных навук, прафесар Л. Д. Сінькова.

Грамадская дзейнасць: Беларуская інтэлектуальная гульня.

Навуковыя зацікаўленні: беларуская проза ХХ стагоддзя, сучасная паэзія, нараталогія, структуралізм, семіётыка, псіхалогія.

Дысцыпліны, якія выкладае:

“Беларуская літаратура к. ХІХ-20-х гг. ХХ стст.”;

“Беларуская літаратура 1920-1975-х гг.”;

"Беларуская літаратура 1975-2018 гг.";

"Псіхалогія крэатыўнага пісьма";

“Сучасны літаратурны працэс”;

"Факт і вымысел у мастацкай прозе".

 

Узнагароды:

Лаўрэат ХХІ Рэспубліканскага конкурсу навуковых работ студэнтаў (Тэма даследавання: “Наратыў і метанаратыў у прэцэдэнтных творах беларускай літаратуры ХХ ст.”, 2014 г.);

Дыплом ХХ Рэспубліканскага конкурсу навуковых работ студэнтаў за работу першай катэгорыі “Ускладненне наратыўнай арганізацыі ў творах М. Гарэцкага, К. Чорнага, В. Казько”.

Атрымала грант Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь аспірантам на 2016 г. Тэма даследавання: «Наратыўныя стратэгіі ў творах М. Гарэцкага і К. Чорнага».

Уключана ў банк дадзеных адоранай моладзі.

Агульная колькасць навуковых публікацый: больш за 40.

Публікацыі ў часопісах, уключаных у пералік навуковых выданняў ВАК Беларусі, і замежных навуковых выданнях:

 1. Часнок, І.Ч. Наратыўная стратэгія ў аповесці «Ціхая плынь» Максіма Гарэцкага / І.Ч. Часнок // Роднае слова. – 2014. – № 9. – С. 10-14.
 2. Часнок, І.Ч. Рэцэпцыя апавядальнай культуры Ф. М. Дастаеўскага ў рамане Кузьмы Чорнага «Сястра» / І. Ч. Часнок // Веснік БДУ – 2015. – № 2. – С. 20-24.
 3. Часнок, І.Ч. Нарацыя ў ранніх апавяданнях Кузьмы Чорнага // Журнал Белорусского государственного университета. Филология, 2017, №1. – С. 24-29.
 4. Часнок, І.Ч. Наратыўная арганізацыя аповесці Кузьмы Чорнага «Люба Лук’янская» / І.Ч. Часнок // Роднае слова. – 2017. – № 6. – С. 17-19.
 5. Часнок, І.Ч. Метанаратыўна акцэнтаваная наратыўная стратэгія ў рамане Кузьмы Чорнага «Пошукі будучыні» / І.Ч. Часнок // Полымя. – 2017. – №10. – С. 117-123.
 6. Часнок, І.Ч. Устаноўка на непрамое маўленне ў тэксце рамана Максіма Гарэцкага «Віленскія камунары» / І.Ч. Часнок // Acta Albaruthenica. Tom 13. – Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – С. 345 – 352.
 7. Часнок, І.Ч. Унутраная падзейнасць у рамане «Сястра» Кузьмы Чорнага / І.Ч. Часнок // Białorutenistyka Białostocka, т. 5. – Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013 – С. 319 – 330.
 8. Чеснок, И.Ч. Эволюция нарративной организации текста в белорусском романе ХХ в. (на примерах произведений Максима Горецкого, Кузьмы Черного, Виктора Козько). – Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. VI (168). – С. 324-331.
 9. Чеснок, И.Ч. Реализм и постмодернизм: нарративная организация романов М. Горецкого «Виленские коммунары» и А. Наварича «Литовский волк» // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 17. – Т. VII (175). – С. 440-447.
 10. Часнок, І.Ч. Асаблівасці нарацыі ў «Скарбах жыцця» М. Гарэцкага / І.Ч. Часнок // Acta Albaruthenica. Tom 16. – Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – С. 47-55.
 11. Часнок, І.Ч. Вялікая Айчынная вайна ў наратыўнай будове твораў «Млечны Шлях» Кузьмы Чорнага, «У тумане» Васіля Быкава / І.Ч. Часнок // Роднае слова. – 2014. – № 6. – С. 16-20.
 12. Часнок, І.Ч. Наратыўная рамана Кузьма Чорнага "Пошукі будучыні" / І.Ч. Часнок // Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. -- 2018. -- №2.
 13. Часнок, І.Ч. Інтэрферэнцыя летапіснай стылізацыі і раманнага аповеду ў "Камароўскай хроніцы" Максіма Гарэцкага / Ірына Часнок // Полымя. -- 2018. -- № 2. -- С. 138-141.

Навукова-метадычныя выданні:

     14. Часнок І.Ч. Семіятычная школа // Метадалогія літаратуразнаўчых даследаванняў: вучэб.-метад. матэрыялы для магістрантаў філал. фак. / Л.Д. Сінькова [і інш.]; пад рэд. Л.Д. Сіньковай. – Мінск: БДУ, 2016. – С. 81-92.

     15. Часнок І.Ч. Фармальная школа // Метадалогія літаратуразнаўчых даследаванняў: вучэб.-метад. матэрыялы для магістрантаў філал. фак. / Л.Д. Сінькова [і інш.]; пад рэд. Л.Д. Сіньковай. – Мінск: БДУ, 2016. – С. 60-70.

Артыкулы, тэзісы, матэрыялы канферэнцый:

     16.  Часнок, І.Ч. Ускладненне наратыўнай арганізацыі тэксту рамана Кузьмы Чорнага «Сястра» / І.Ч. Часнок // Карповские научные чтения: Сборник научных статей. Выпуск 7. Часть 2. – Минск: Белорусский дом печати. – БГУ, 2013. – С. 187-190.

     17. Часнок, І.Ч. Пісьменнік – аўтар – апавядач у рамане М. Гарэцкага «Віленскія камунары» // Зборнік навук. прац «Слова ў кантэксце часу». – Мінск, БДУ, 2014. – С. 119-127.

     18. Часнок, І.Ч. Ацэнка ідэі паўстання ў рамане Алеся Наварыча «Літоўскі воўк» // Паўстанне 1863-1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне: гісторыя і памяць: зб. навук. арт. Мінск: Беларуская навука, 2014. – С. 125-130.

     19. Часнок, І.Ч. Наратыўныя прыёмы ў рамане «Млечны Шлях» Кузьмы Чорнага / І.Ч. Часнок // Карповские научные чтения: Сборник научных статей. Выпуск 8. Часть 2. – Минск: «ИВЦ Минфина», 2014. – С. 286-290.

     20. Часнок, І.Ч. Мадэрнізацыя нашаніўскага метанаратыву ў аповесці Максіма Гарэцкага «Ціхая плынь» / І. Ч. Часнок // Карповские научные чтения: Сборник научных статей. Выпуск 9. Часть – Минск: РИВШ, 2015. – С. 262-265.

     21. Часнок, І.Ч. Экспрэсіянісцкі дыскурс у «Скарбах жыцця» М. Гарэцкага / Карповские научные чтения: сб. науч. ст. Вып. 10: в 2 ч. Ч. 2 / редкол.: А.И. Головня (отв. ред.) [и др.] – Минск: «ИВЦ Минфина», 2016. – С. 322-325.

     22. Часнок, І.Ч. Ускладненне наратыўнай арганізацыі ў тэкстах М. Гарэцкага, К. Чорнага, В. Казько / І. Ч. Часнок // Мова і літаратура ў ХХІ 20 стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання: матэрыялы ІІ Рэсп. навук.-практ. канф. маладых вучоных, Мінск, 22 сак. 2013 г. / адк. рэд.: П. І. Навойчык; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск: БДУ, 2013. – Мінск: БДУ, 2013.

     23. Часнок, І.Ч. Раман М. Гарэцкага «Віленскія камунары» ў асэнсаванні даследчыкаў беларускай літаратуры // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі: матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 24-26 кастр.2013 г. У 2 ч. Ч. 2 / пад рэд. Т.П. Казаковай. – Мінск: РІВШ, 2013. – С. 207-212.

     24. Часнок, І.Ч. Сучасны наратыў: іронія – сродак ад болю. (Раман Алеся Наварыча «Літоўскі воўк») / І.Ч. Часнок // Мир языков: ракурс и перспектива: материалы IV Междунар. науч. практ. конференции, Минск, 22 апреля 2013 г. / редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. редактор) [и др.]. – Минск: БГУ, 2013. – С. 395- 402. (Электронны зборнік).

     25. Часнок, І.Ч. «Сястра» і «Зямля» Кузьмы Чорнага: адметнасці наратыўнай будовы // Творчасць Аркадзя Куляшова ў дыялогу славянскіх літаратур: традыцыі, наватарства, нацыянальная адметнасць: мат. Міжнар. навук. канферэнцыі (да 100-годдзя з дня нараджэння Аркадзя Куляшова), Мінск, 29 студз. 2014 г. / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2014.

     26. Часнок, І.Ч. Разбурэнне метанаратыву ў аповесці В. Быкава «У тумане» / І.Ч. Часнок // Мир языков: ракурс и перспектива: материалы V Междунар. науч. практ. конф., Минск, 22 апреля 2014 г. / редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. редактор) [и др.]. Том I. – Минск: БГУ, 2014. – С. 249-255.

     27. Часнок, І.Ч. Наратыўныя стратэгіі ў беларускай прозе ХХ стагоддзя (на прыкладзе твораў М. Гарэцкага, К. Чорнага, В. Казько) / І.Ч. Часнок // Молодежь в науке – 2013: прил. к журн. «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі». В 5 ч. Ч. 5. Серия гуманитарных наук. – Мінск: Беларуская навука, 2014. – С. 94-99.

     28. Чеснок, И.Ч. Реализм и постмодернизм: нарративная организация романов М. Горецкого «Виленские коммунары» и А. Наварича «Литовский волк» / Чеснок И.Ч. // [Электронны рэсурс] http://www.philol.msu.ru/~istlit2014/pdfs/chesnok.pdf – Дата доступу: 15.05.2014.

     29. Часнок, І.Ч. Нарацыя ў ранніх раманах Кузьмы Чорнага / І.Ч. Часнок // Актуальные проблемы современной филологии и преподавания филологических дисциплин: сборник научных статей Международной научно- практической конференции, посвященной 100-летию МГУ им. А.А. Кулешова. 15-16 мая 2013 г. Могилев; МГУ им. А.А. Кулешова. – Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2013. – С. 329 – 331.

     30. Часнок, І.Ч. Наратыў Кузьмы Чорнага і Фёдара Дастаеўскага: узроўні рэцэпцыі. // Чацвёрты Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі: Працоўныя матэрыялы. Том 4. – Kaunas, Lithuenia, 2015. – С. 186-190.

     31. Часнок, І.Ч. Дэструкцыя рамантычнага нацыянальнага метанаратыву ў рамане А. Наварыча «Літоўскі воўк» // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання: матэрыялы ІІІ Рэсп. навук.-практ. канф. маладых навукоўцаў. – Мінск: БДУ, 2015. – С. 272-276.

     32. Часнок, І.Ч. Ускладненне наратыву ў творы М. Гарэцкага «Лявоніус Задумекус» // Максім і Гаўрыла Гарэцкія: жыццё і творчасць: (да 115-годдзя з дня нараджэння Гаўрылы Гарэцкага і 95-годдзя першага выдання «Гісторыі беларускай літаратуры» Максіма Гарэцкага): матэрыялы ХІІІ Гарэцкіх чытанняў, Мінск, 17 красавіка 2015 г. Дзярж. музей гісторыі бел. літ., Рэспубліканскі фонд імя братоў Гарэцкіх, Цэнтр даслаедав.бел. культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; Р. Гарэцкі (адказны рэдактар). – Мінск, 2015. – С. 190-196.

    33. Часнок, І.Ч. Наратыў і метанаратыў у прэцэдэнтных творах беларускай літаратуры ХХ стагоддзя // Сборник научных работ студентов Республики Беларусь «НИРС 2014» / редкол.: А.И. Жук (пред.) [и др.] – Минск: Изд. центр БГУ, 2015. – С. 433-436.

    34. Часнок, І.Ч. Падзейнасць у раманах К. Чорнага «Сястра» і «Зямля» // Мир языков: ракурс и перспектива: материалы VI Междунар. науч. практ. конф., Минск, 22 апреля 2015 г. / редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. редактор) [и др.]. Том V. – Минск: БГУ, 2015. − С. 83-89.

    35. Часнок, І.Ч. Інтэрферэнцыя паэтычнага і наратыўнага ў «Скарбах жыцця» М. Гарэцкага // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 750- годдзя са дня нараджэння Дантэ Аліг’еры і Уладзіміра Караткевіча: матэрыялы ХІІ Міжнар. навук. канф. – РІВШ, 2016. – С. 91-98.

    36. Часнок, І.Ч. Ацэнка рамана Кузьмы Чорнага «Сястра» ў літаратуразнаўстве // Журналістыка-2016: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 18-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 95-годдзю БДУ, 10- 11 літ. 2016 г. Мінск / рэдкал. С.В. Дубовік (адк. рэд.) [i iнш.] – Вып. 18. – Мінск: ААТ «Паліграфкамбінат імя Я. Коласа», 2016. – С. 429-432.

    37. Часнок, І.Ч. Дынаміка стылю Максіма Гарэцкага / Максім і Гаўрыла Гарэцкія: жыццё і творчасць (да 95-годдзя з дня нараджэння Галіны Максімаўны Гарэцкай і 50-годдзя вяртання на Беларусь Гаўрылы Іванавіча Гарэцкага): матэрыялы ХХІV Гарэцкіх чытанняў. Рэсп. фонд імя братоў Гарэцкіх, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі, Р. Гарэцкі (адк. рэд.) – Мінск, 2016. – С. 238-243.

    38. Часнок, І.Ч. Наратыўная стратэгія «Камароўскай хронікі» М. Гарэцкага / Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць: матэрыялы ХХV Міжнародных Гарэцкіх чытанняў. Рэсп. фонд імя братоў Гарэцкіх, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі, Р. Гарэцкі (адк. рэд.) – Мінск, 2017. – С. 174-179.

   39. Часнок, І.Ч. Матыў падзення ў паэтычным зборніку Віктара Жыбуля “Стапеліі” // Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ – ХХІ веков: сб. науч. ст. – Минск : РИВШ, 2014. – С. 299 – 302.

   40. Часнок, І.Ч. Матыў падзення ў сучаснай беларускай паэзіі (на матэрыяле зборнікаў В. Рыжкова, Н. Кудасавай, В. Жыбуля) ХІХ Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Журналістыка» – 2017. – С. 414-417.

   41. Часнок, І.Ч. Мастацкая вобразнасць у зборніку вершаў Віктара Жыбуля “Прыкры крык” (2001) / І.Ч. Часнок // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік / гал. рэд. Л. Д. Сінькова. – Вып. 9. – Мінск: БДУ, 2011. – С. 76-78.

   42. Часнок, І.Ч. Нарацыя ў творах Віктара Казько (на прыкладзе рамана “Хроніка дзетдомаўскага саду” і аповесці “Выратуй і памілуй нас, чорны бусел”) / І.Ч. Часнок // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік / гал. рэд. Л. Д. Сінькова. – Вып. 10. – Мінск: БДУ, 2012. – С. 108-112.

   43. Часнок, І.Ч. Наратыўная будова драматызаванай аповесці "Антон" М. Гарэцкага / Идеи. Поиски. Решения: сборник статей и тезисов ХІ Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов. Минск, 22 ноября 2017 г. В 7 ч. Ч. 6. / БГУ, Филологический фак., Кафедра английского языкознания. -- Минск: БГУ, 2018. -- С. 168-173.

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Кузьміч Наталля Васільеўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт па спецыяльнасці “Літаратуразнаўства”, дацэнт кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі факультэта журналістыкі,

лаўрэат прэміі часопіса “Маладосць” за лепшы твор (1997 г.), лаўрэат прэміі Беларускага саюза літаратурна-мастацкіх крытыкаў (1999 г)., лаўрэат Рэспубліканскага творчага конкурсу Дзяржаўнага камітэта Рэспублікі Беларусь па друку (1999 г.), узнагароджана дыпломам аддзела па справах моладзі Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта за актыўную работу па рэалізацыі дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі ў горадзе Мінску, ганаровай граматай Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь (2006 г.), граматай Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, граматай рэдакцыі часопіса “Роднае слова”(2009 г.).

 

На факультэт журналістыкі прынята ў 2001 годзе на пасаду дацэнта кафедры сацыялогіі журналістыкі. На кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі працуе з верасня 2003 г. Да гэтага часу працавала загадчыкам аддзела крытыкі часопіса маладых літаратараў Беларусі “Першацвет”, вядучай праграмы “Кнігазбор” на Першым Нацыянальным тэлеканале, загадчыкам аддзела культуры газеты “Переходный возраст”.

Адукацыя: філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма кандыдацкай дысертацыі, прозвішча навуковага кіраўніка. “Маральна-этычныя пошукі ў сучаснай беларускай прозе” (навуковы кіраўнік – прафесар Д. Я. Бугаёў).

Якія курсы чытае: “Беларуская літаратура”.

Мае больш 300 публікацый у СМІ, больш за 100 навуковых публікацый.

Асноўныя публікацыі:

 1. Рэцэнзія: праблемы жанру // TERRA ALBA I. Праблемы беларускага літаратуразнаўства (Да 85-годдзя з дня нараджэння А. Куляшова) / Рэд. С.І. Даніленка і Я.Я. Іваноў, Рэдкал.: Я.І. Клімуць (адк. рэд.) і інш. – Мінск: “Маладзёжнае навуковае таварыства”, 2000. – С. 209 – 211.
 2. Эсэ “Балады каменя” Уладзіміра Караткевіча (мастацкае вырашэнне аўтарскай задумы) // Слово в культуре: Сб. научн. ст. В 2 ч. – Ч. 2: Слово и текст в философии, богословии, культурологи. Художественный текст в современном научном знании. Сучасныя напрамкі літаратуразнаўства і фалькларыстыкі / Под общ. ред. В.Н. Калмыкова, И.И. Морозовой. – Гомель: УО “ГГУ им. Ф. Скорины”, 2004. – С. 283 – 287.
 3. Жанр слова ў публіцыстычнай спадчыне Васіля Быкава // Да 80-годдзя народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава: Зборнік навуковых артыкулаў / Рэдкал.: Л.В. Алейнік, З.І. Бадзевіч, У.В. Рагойша; Пад аг. рэд. Л.Дз. Сіньковай. – Мінск, 2005. – С. 112 – 117.
 4. Аповесць “Палескае лета” Міколы Капыловіча: праблема эстэтыкі стылю // Літаратурнае Палессе ў постацях і лёсах: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі 17–18 лістапада 2004 г., г. Мазыр. – Мазыр: УА МДПУ, 2005. – С. 120 – 123.
 5. Стылявая мадэль і яе мадыфікацыі на аснове ўнутранага маналогу ў аповесцях Барыса Сачанкі // “VII Навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу”: міжнародная навуковая канф. (2005, Гомель). Міжнародная навуковая канферэнцыя “VII Навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу”, 27 мая 2005 г.: [прысвеч. Сцяпану Некрашэвічу: матэрыялы] / рэдкал.: А.А. Станкевіч [і інш.]; М-ва адук. РБ, Гомельскі дзяржаўны ун-т імя Ф. Скарыны (Навук.-даслед. ін-т гісторыі і культ. усходнеслав. народаў). – Гомель: Гомельскі дзяржаўны ун-т імя Ф. Скарыны, 2005. – С. 229 – 231.
 6. Образ солнца в рассказах Ивана Пташникова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. № 787. Серія Філологія. Випуск 52. Харків, 2007 г. – С. 307 – 309.
 7. Рассказ: к проблеме формы и художественной формы // Филология в парадигме гуманитарных наук: традиции и современность: Материалы Междунар. науч.-теор. конф. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2008. – С. 134 – 138.
 8. Рассказы Яна Скрыгана: эволюция стиля // Концептуальные проблемы литературы: художественная когнитивность: Материалы ІІ Международной научной конференции (18–19 октября 2007). – Ростов на/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2008. – С. 165 – 170.
 9. Лирическая проза: герой и автор // Литературный персонаж как форма воплощения авторских интенций [Текст]: материалы Международной научной интернет-конференции (г. Астрахань, 20 – 25 апреля 2009 г.) / под ред. Г. Г. Исаева; сост.: Т. Ю. Громова, Д. М. Бычков. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2009. – С. 147 – 149.
 10. Аўтар-апавядальнік: ад самапазнання да самавыяўлення (на матэрыяле апавяданняў “Сена на асфальце” і “Смаленне вепрука” Міхася Стральцова) // Роднае слова. – 2009. – № 6. – С. 31 – 33.
 11. Матывы дарогі і памяці ў апавяданнях Вячаслава Адамчыка // Роднае слова. – 2009. – № 9. – С. 7 – 11.
 12. Художественное решение авторского замысла (на примере трех рассказов белорусских писателей) // Language and culture. – 2009. – № 2. – С. 117–119
 13. Некоторые особенности поэтики белорусского рассказа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. № 910. Серія Філологія. Випуск 60. Частина ІІ. – Харків, 2010 г. – С. 205–209.
 14. Горад і вёска ў апавяданнях Міхася Стральцова // Актуальні проблеми слов’янськоï філологïі. Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. эб. наук. ст., відп. ред. В.А.Зарва. – Бердяньск: БДПУ, 2010 г. – Вип. ХХІІІ. – Ч. 1. – С. 171–179.
 15. Моральный идеал в рассказах Владимира Степана: поиск и художественное решение // Вестник Тюменского государственного университета. – 2011. – № 1. – С. 69–75.
 16. Вобраз сям’і ў апавяданнях Галіны Багданавай, Уладзіміра Сцяпана, Уладзіміра Клімовіча // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. ХХV. – 562 с. – С. 197–205.
 17. Рассказ И. Пташникова «Львы»: некоторые особенности поэтики // 3rd International Scientific Conference "Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development": Papers of 3rd International Scientific Conference. September 2-3, 2013, Stuttgart, Germany. – 100 р. – С. 58–59.
 18. Белорусский рассказ: на путях трансформации // The First International Conference on European Conference on Languages, Literature and Linguistics/ Proceedings of the Conference (April 14, 2014)/ Vienna, OR: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna. – 501 р. – С. 151–
 19. Модель художественного времени и концепция литературного произведения // European Science review. Scientific – 2014. – № 2 (March–April) / Vienna, OR: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna. – С. 157–159.
 20. Образ белоруса в рассказах Кузьмы Черного // Text. Literary work. Reader: materials of the II international scientific conference on May 20–21, 2014. – Prague: Vědesko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ». – 368 р. – С. 228–233.
 21. Антропоморфизм как художественная доминанта // Социосфера. – № 2. – 2018. – С. 73–77.
 22. Образ героя: пространственно-временная парадигма // Filologické vědomosti. – № 3. – 2018. – С. 17–19.
 23. Тождество образов и художественная манера писателя // Социосфера. – № 3. – 2018. – С. 66–70.

 

Кантакт: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

тел. +375-17-259-70-23 (кафедра)

 

Лысова Наталья Богдановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературно-художественной критики

Образование: факультет журналистики (специальность «Журналистика», специализация «Телевидение и радиовещание») Белорусского государственного университета, аспирантура в Институте искусствоведения, этнографии и фольклора (специальность «Искусствоведение») Академии наук БССР. Защита кандидатской диссертации «Принципы образной интерпретации. Белорусская литература и телевидение» (специальности «Белорусская литература» и «Киноискусство и телевидение») в Совете Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка»). Кандидат филологических наук. Доцент культурологии.

Какие курсы читает: «Русская литература», «Миф и культура», «Мировой кинопроцесс и фестивальное движение».

Научные публикации: более 50 статей по проблемам теории и истории белорусской литературы и культуры; учебно-методический комплекс «Сучасная беларуская літаратура» (изд.:ПГУ, 2009.- 196 с.).

Область научных интересов: идейно-тематическая и формально-стилистическая проблематика современной белорусской литературы, тенденции развития современной культуры.

Список научных статей:

 1. Якімова, Н.Б. Літаратурны тэлевізійны тэатр// Літаратура і мастацтва Беларусі. Энцыклапедыя ў 5 т.: Беларуская энцыклапедыя. - Т.3, 1986. - С.278.
 2. Якімова, Н.Б. Тэлеальманах. Тэлевечар. Тэлеклуб. Тэлелекторый// Літаратура і мастацтва Беларусі. Энцыклапедыя ў 5 т.: БелСЭ - Т.5, 1987. - С.321-324.
 3. Якімова, Н.Б. Тэлечасопіс// Літаратура і мастацтва Беларусі. Энцыклапедыя ў 5 т.: БелСЭ - Т
 4. Лысова, Н.Б. Молодёжь и современная экранная культура // Молодёжь в современной культуре.- Материалы республиканской конференции, БГПИ (Брест), 1992.- С.116-119.
 5. Лысова, Н.Б. Культурология и её место в структуре современного знания // Гуманізацыя адукацыі: сучасная канцэпцыя і практыка/ Тэзісы дакладаў Рэспубліканскай навукова-метадычнай канферэнцыі.- Мн.: Нацыянальны інстытут гуманітарных навук, 1994.- С.170-172.
 6. Лысова, Н.Б. Што гэта – мастацтва кіно// Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1994, №№6- С.62-65.
 7. Лысова, Н.Б. Складаемыя кінамовы: рух на экране// Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1994, №7- С.60-64.
 8. Лысова, Н.Б. “Фабрыка мрояў», або ілюзорная прырода экраннага відовішча// Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1994, №8- С.41-44.
 9. Лысова, Н.Б. Дакументальная прырода экраннага відовішча// Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1994, №9- С.41-45.
 10. Лысова, Н.Б. Гучанне “вялікага нямога” // Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1994, №10- С.32-37.
 11. Лысова, Н.Б. Гук у кіно, ці расказ аб тым, як “вялікі нямы” загаварыў, заспяваў і… замаўчаў// Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1994, №11-С.38-43.
 12. Лысова, Н.Б. Міфалогія чорна-белага кіно// Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1994, №12- С.45-49.
 13. Лысова, Н.Б. Складаемыя кінамовы: колер на экране// Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1995, №1 -С.44-47.
 14. Лысова, Н.Б. Праблемы ўспрымання вялікага экрана// Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1995, №2 -С.40-43.
 15. Лысова, Н.Б. Няхай жыве кіно! Ці якім будзе яно заўтра // Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1995, №3 -С.71-78.
 16. Лысова, Н.Б. Апавяданні В.Ластоўскага “Прывід” і “Лабірынт” у кантэксце сусветнай літаратуры// Беларусіка=Albaruthenica.- Мн.: Фонд імя Ф.Скарыны, 1995.- С.330-334.
 17. Лысова, Н.Б. Имя нации в контексте государственного самоопределения // Наука, культура и образование в развитии общества и становлении государственности Беларуси / Материалы республиканской научной конференции.- Мн.: Белорусский государственный технологический университет, 1995.- С.47-49.
 18. Лысова, Н.Б. Тенденции развития современных средств массовой коммуникации // Великие преобразователи естествознания: А.С.Попов / Материалы XI Республиканских научных чтений.- мн.: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 1995.- С.56-58.
 19. Лысова, Н.Б. Да пытання аб традыцыі беларускай нацыянальнай культуры // Полацк: карані нацыянальнай культуры. Полацкая зямля як сацыякультурная прастора ўзнікнення і развіцця беларускага этнасу і нацыянальнай дзяржаўнасці / Матэрыялы міжнароднай канферэнцыі.- Полацк, 1996.- С.181-185.
 20. Лысова, Н.Б. Культурология как новый образ научного познания // Проблемы методологического мышления в современном философском и естественнонаучном образовании/ Материалы научной конференции.- Брест: Брестский государственный университет, 1996.- С.51.
 21. Лысова, Н.Б. Трактоўка беларускага нацыянальнага характара ў сучасным мастацкім тэксце // Философия понимания и современные социально-гуманитарные исследования.- Брест: Брестский государственный университет, 1997.- С.155-160.
 22. Лысова, Н.Б. Мифологические традиции современной белорусской литературы // Возрастание социальных функций науки и техники в современном обществе/ Материалы республиканской научно-практической конференции.- Мн.: Академия аграрных наук РБ, 1997.- С.120-122.
 23. Лысова, Н.Б. Нацыянальны характар як вобразнае ўвасабленне этнічнага // Чалавек. Этнас. Тэрыторыя. Праблемы развіцця заходняга райёна Беларусі/ Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі.- Брэст, 1998.- С.48-51.
 24. Сучасная беларуская культура. Вопыт тыпалагічнага вызначэння // 480 год беларускага кнігадрукавання. Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў/ гал.рэд.А.Мальдзіс і інш. - Мн.: Белнавука, 1998. – С.176-180.
 25. Лысова, Н.Б. Культурология, как ответы на запросы социума // Обществоведение в системе современного высшего образования: Новые концепции, подходы в теории, методологии и методике преподавания. Тезисы республиканской научной конференции.- Мн.: БГРУ им. М. Танка. – Ч.2, 1999.- С.113-114.
 26. Лысова, Н.Б. Мазахісцкая тэма ў беларускай мастацкай культуры як вобразнае вырашэнне нацыянальнай праблемы // Весці Полацкага дзяржаўнага універсітэта. Гуманітарныя навукі.- Новаполацк, 2000.- С.44-47.
 27. Лысова, Н.Б. Человек в культуре: опыт семиотического прочтения образов Мераба Мамардашвили// Философы ХХ века. Мераб Мамардашвили/ Материалы республиканских чтений-3. – Мн.: Метод.-издательский центр РИВШ БГУ, 2000.- С.126-128.
 28. Лысова, Н.Б. “Эдипов комплекс” і “Не убий”. Аб некаторых асаблівасцях айчыннай культуры// Проблемы истории литературы. Вып.10.- М.: Московский государственный открытый педагогический университет, 2000.- С.112-116.
 29. Лысова, Н.Б. “Деревенская” проза сегодня. Сравнительный анализ рассказов В.Адамчика и В.Распутина// Беларуска-руска-польскае супастаўленне. Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Культуралогія / Матэрыялы V міжнароднай навуковай канферэнцыі.- Віцебск: ВДУ імя П.Машэрава, 2000.- С.153-154.
 30. Лысова, Н.Б. Прастора літаратурнага міфа. Да пытання вывучэння хранатопа беларускай літаратуры// Проблемы истории литературы. Вып.11.- Москва: Московский государственный открытый педагогический университет, 2000.- С.99-102.
 31. Лысова, Н.Б. У пошуках часу. Да пытання аб нацыянальным самавызначэнні // Проблемы истории литературы. Вып.14.- Москва: Московский государственный открытый педагогический университет, 2001.- С.187-191.
 32. Лысова, Н.Б. Экранная інтэрпрытацыя твораў Уладзіміра Караткевіча: жанравая своеасаблівасць// Уладзімір Караткевіч і сучаснасць.- Новаполацк, 2001.- С.162-168.
 33. Лысова, Н.Б. Зарубежная литература на белорусском экране. Культурологический аспект //Проблемы истории литературы. Вып.15.- Москва-Новополоцк, 2002.- С.210-217.
 34. Лысова, Н.Б. Вобраз Ефрасінні Полацкай ў сучаснай паэзіі. Спроба культуралагічнага аналіза //Вестник Полоцкого государственного университета. Гуманитарные науки.- Новополоцк, 2002, №1.- С.21-25.
 35. Лысова, Н.Б. Пераклады А.Мінкіна верашў Э.А.По як творы беларускай літаратуры //Проблемы истории литературы. Сборник статей. Выпуск восемнадцатый.- Москва-Новополоцк, 2003.- С.317-325.
 36. Лысова, Н.Б. Паэт і Бог. Хрысціянскія матывы паэзіі Анатоля Сыса //Вестник Полоцкого государственного университета. Гуманитарные науки.- Новополоцк, 2004, №10.- С.85-88.
 37. Постмодернизм в современной белорусской литературе //Вестник Полоцкого государственного университета. Гуманитарные науки.- Новополоцк, 2004, №3.- С.61-65.
 38. Лысова, Н.Б. Замежная літаратура і беларускае кіно (культуралагічны аспект)// Беларусіка=Albaruthenica. Кніга 28. Дыяспара. Культуралогія. Гісторыя. Матэрыялы IV Міжнароднага кангрэса беларусістаў “Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін”. - Мн.: “Голас Радзімы”, 2006.- С.170-177.
 39. Лысова, Н.Б. Міфалогія ў новай беларускай паэзіі. Спроба культуралагічнага аналізу вершаў А.Хадановіча Вестник Полоцкого государственного университета. – Новополоцк, 2006, №1.- С.122-125.
 40. Лысова, Н.Б. Яна і Яно ў паэзіі У.Арлова. Спроба стылістычнага вызначэння // Белорусская литература и мировой литературный процесс.- Полоцк: ПГУ, 2007. Вып.2/ Под ред.проф. Гугнина А.А.- С.100-105.
 41. Лысова, Н.Б. Сімвалічная прастора паэзіі В.Шніпа// Вестник Полоцкого государственного университета. Гуманитарные науки.- Новополоцк, 2008, №7.- С.158-161.
 42. Лысова, Н.Б. Цяжкія пошукі шчасця герояў Альгерда Бахарэвіча, альбо новыя суб’екты сучасных твораў / Лысова Н.Б. // Выяўленча-мастацкія, арганізацыйныя і ідэалагічныя праблемы сучаснай беларускай літаратуры ў яе сувязях з грамадскімі практыкамі.- Матэрыялы рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі. Мінск, 19-20 мая 2009 г.- Мінск: выд. “Права і эканоміка”, 2009.- С.304-310.
 43. Лысова, Н.Б. Тэма снабачанняў у беларускай літаратуры, або сучасны варыянт метафізічнай паэзіі/ Лысова Н.Б. // Вестник ПГУ. 2010, №1.- с.115-119.
 44. Лысова Н.Б. Дыскурс культурнай шматстайнасці, альбо новы метад літаратурнага аналізу беларускай літаратуры/ Лысова Н.Б. // Вестник ПГУ. 2011, №2.- с.14-18.
 45. Лысова Н.Б., Як жыць у літаратуры, альбо асаблівасці стылістыкі адной новай кнігі/ Лысова Н.Б. // Контексты мировой литературы: Новополоцк, ПГУ. 2011.- С.281-284.
 46. Лысова, Н.Б. Чалавек на росстанях культуры XXI ст.: Пошукі нацыянальнага героя/ Н.Б.Лысова // Вестник Полоцкого государственного университета. 2011, №7.- С.100-104.
 47. Лысова, Н.Б. Рэлігійныя вобразы ў сучаснай беларускай літаратуры. Спроба тыпалагізацыі// Вестник ПГУ. 2012, №7.- с.139-144.
 48. Лысова, Н.Б. “Няма паэта ў сваёй Айчыне – а можа, Айчыны ў паэта няма”. Адлюстраванне нацыянальнай самасвядомасцi ў рускамоўнай паэзii Беларусi / Лысова Н.Б. // Вестник ПГУ.Серія Е., 2015, №7.
 49. Лысова, Н.Б. Гістарычная проза Людмілы Рублеўскай: да характарыстыкі жанру Вестник ПГУ, 2013, №10.- С.12-17.
 50. Лысова, Н.Б. Пераасэнсаванне антычных міфаў у сучаснай беларускай прозе, або Новыя рысы “нацыянальнай катастрофы” Вестник ПГУ. 2014, №10.- с.46-50.
 51. Лысова, Н.Б. Сучасная гістарычная мастацкая проза: на прыкладзе прозы Людмілы Рублеўскай// Романовские чтения – 10, посвященные 80-летию со дня основания исторического факультета : сб. статей Международной науч. конференции / под общ. ред. И. В. Шардыко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2015.
 52. Лысова, Н.Б. Роля пейзажу ў творах Васіля Быкава: спроба вызначэння прасторы даследавання// Вестник ПГУ. Сер.А., 2016, №2.- с.99-102.
 53. Лысова, Н.Б. Дакументальная ўтопія: аксюмаран або «цёмнае святло». Нататкі пра творчасць Святланы Алексіевіч. // Вестник ПГУ. Сер.А., 2016, №2.- с.89-94.
 54. Лысова, Н.Б. «Хвілінка» з савецкіх гадоў жыцця ў кантэксце філасофіі старажытных часоў, або вобразы часу ў рамане Ігара Бабкова/ Н.Б.Лысова// Антропология времени: сб.науч.ст. В 2 ч. Ч.1/ гр.ГрГУ им.Я.Купалы; редкол.: Т.Е.Автухович (гл.ред.)[и др.].- Гродно: ГрГУ, 2017. - С.187-194.
 55. Лысова, Н.Б. Дакументальная ўтопія: нататкі пра творчасць Святланы Аляксеевіч у кантэксце літаратурна-мастацкага працэсу // Экран. Наука. Жизнь: к 80-летию доктора искусствоведения, профессора О.Ф.Нечай/ Национальная академия наук Беларуси; Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси; сост. Н. А. Агафонова; научн. ред. А.В. Красинский.- Минск: Беларуская навука, 2017.- С.253-267.
 56. Лысова, Н.Б. З пачатку была мова, або тэма мовы ў творах сучаснай беларускай літаратуры // Вестник Полоцкого государственного университета. – 2017. Серия А, №10. – С.101-106.
 57. Лысова, Н.Б. Маленькі чалавек у краіне гулівераў. Канцэпцыя гісторыі нацынальнай культуры ў рамане А.Бахарэвіча «Белая муха, забойца мужчын»// Вестник Полоцкого государственного университета. – 2017. Серия А, №2. – С.100-106.
 58. Лысова, Н.Б. Влияние эстрады на современный белорусский театр в условиях нового социально-культурного контекста // Вестник Полоцкого государственного университета. – 2017. Серия Е, №7. – С.111-116.
 59. Лысова, Н.Б. Тенденции развития национального театра в контексте современного синтеза искусств // Журналістыка- 2018. Стан, праблемы і перспекіывы: матэрыялы 20-й міжнар.навук.-практ.канф., Мінск, 15-16 лістап. 2018г.- Мн.: БДУ, 2018г..- С.521-524.
 60. Лысова, Н.Б. Антычны міф і сучасная беларуская мастацкая літаратура (на прыкладзе беларускай прозы) // Культура. Наука. Творчество. Матэрыялы XII междунар.научн.-практ.конф., Мінск, 3 мая 2018г.- Мн.: БГУКИ, 2018г..- С.374-378.
 61. Лысова, Н.Б. Белорусский вариант метадрамы (к характеристике "новой драматургии" Беларуси) // Вестник Полоцкого государственного университета.2019. Серия А, №10. - С.2-5.

BSU EDU President
Вверх